Sopimus toiminta-alueen määrittelystä ja linjojen sijoittamisesta

Julkaistu: 15.04.2013

TIEDOTE 14.4.2013

POHJOISKULMAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN

TOTEUTTAMISESTA JA LINJOJEN SIJOITTAMISLUVISTA ON

PÄÄSTY SOPIMUKSEEN

Pohjoiskulman vesiosuuskunta, runkolinjan reitillä olleet Suontaan maanomistajat sekä

osuuskunnan ulkopuolisten kyläläisten neuvotteluedustajat ovat päässeet sopimukseen

liittyen osuuskunnan toiminta-alueeseen ja osuuskunnan toimesta rakennettavien vesi- ja

viemärilinjojen sijoittamisesta seuraavasti:

Tässä sopimuksessa on sitovia määräyksiä (pykälät §1, §2 ja §3) myös sellaisten

kiinteistöjen hyväksi, jotka eivät ole tämän sopimuksen allekirjoittajia, mutta joita tämän

sopimuksen asia koskee. Asianosaiset hyväksyvät tämän ja sitoutuvat vastuuseen myös tältä

osin.

§1 Pohjoiskulman vesiosuuskunnan tarkoituksena on tuottaa alueen asukkaille mahdollisuus

vapaaehtoisesti valita myös liittyminen vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Osuuskunta hakee

ensimmäiselle tämän sopimuksen mukaiselle toiminta-alueelleen vahvistusta

rakennusvaiheen päättymisen jälkeen. Niillä kiinteistönomistajilla, jotka niin haluavat, on

aikaa rakennusvaiheen loppuun asti hakea liittymistä toiminta-alueeseen. Osuuskunta

ilmoittaa 1kk ennen rakennusvaiheen päättymisestä.

2§ Osuuskunta ei hae eikä lausunnoissaan puolla sellaista toiminta-aluemääritystä, jossa

toiminta-alueelle tulisi määriteltyä kiinteistöjä, jotka eivät ole vapaaehtoisesti liittyneet

osuuskuntaan tai kirjallisesti hakeneet liittymistä sen toiminta-alueeseen. Osuuskunta

sitoutuu olemaan moittimatta päätöksiä, joilla viranomaiset myöntävät hakemuksesta

vapautuksia olla liittymättä osuuskuntaan. Osuuskunta ilmoittaa hyväksyvänsä tämän

järjestelyn ja toteaa, ettei sen taloudellinen tilanne vaadi sen ulkopuolelle jäävien

kiinteistöjen pakkoliittämistä.

3§ Sopimuksen myötä osuuskunnalle annetaan maankäyttöoikeudet runkolinjan

sijoittamiseksi seuraavien kiinteistöjen osalta; 400-437-5-39, 400-437-5-40, 400-437-5-17,

400-437-3-98 ja 400-437-6-56. Noudattaen sopimusliitteenä 1-5 olevien suunnitelmien

mukaista reititystä ja maankäyttösopimusta kiinteistöjen alueella.

 

Pohjoiskulman vesiosuuskunta

Suontaan maanomistajien edustajat

Pohjoiskulman kyläläisten neuvotteluedustajat